Reference

บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับ งานจำหน่าย และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ งาน Turnkey Project ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ตามโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดนเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประหยัด คุ้มค่าต่อการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่าน

Water Treatment system

ระบบผลิตน้ำดี และน้ำประปา (Water Treatment System) ระบบกรองน้ำ และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, ระบบผลิตน้ำสะอาดบรรจุขวด ETPC รับออกแบบและติดตั้งพร้อมจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตน้ำดี 

All Water Treatment References»
 

Wastewater Treatment system

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดไขมัน และน้ำมัน ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment System) ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biological Treatment System) 

All Wastewater Treatment References»
Share |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Name
Email
Message

ETPC Water products and Services

Prodcut Search