บริการด้วยคุณภาพ (Services)

บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับ งานจำหน่าย และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ งาน Turnkey Project ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ตามโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดนเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประหยัด คุ้มค่าต่อการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่าน

ETPC We Services

ETPC service also including the basic information inves-tigation, assessment, planing, design, construction, commis-sioning, maintenance, supervision of Environmental field.

ETPC specialist will determine your requirements and design a customised system, according to the requirments of the regulation.

Our Service :

Our Customers

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Name
Email
Message

ETPC Water products and Services

Prodcut Search